PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

W przypadku wątpliwości lub skarg dotyczących możliwego naruszenia własności intelektualnej, prosimy o przesłanie nam wiadomości e-mail na adres Legal@kyowoook.com, określając prawa, które rzekomo zostały naruszone, oraz produkt(y), które rzekomo zostały naruszone.

(Ten adres e-mail jest przeznaczony wyłącznie do celów związanych z prawami własności intelektualnej i kwestiami prawnymi. Inne zapytania mogą pozostać bez odpowiedzi.