ZASADY I WARUNKI

PRZEGLĄD

Ta strona internetowa/aplikacja jest obsługiwana przez zespół kyowoook. Na stronie internetowej/aplikacji terminy „my”, „nas” i „nasz” odnoszą się do zespołu kyowoook. kyowoook oferuje tę stronę internetową/aplikację, w tym wszystkie informacje, narzędzia i usługi dostępne na tej stronie, pod warunkiem, że przyjęcie wszystkich warunków, warunków, wytycznych i komunikacji określonych tutaj.

Odwiedzając naszą stronę i/lub kupując od nas coś od nas, jesteś zaangażowany w naszą „usługę” i akceptuje, że następujące warunki („Warunki”, „Warunki”), w tym dodatkowe warunki i wytyczne, o których mowa i/lub hiperłącze. Warunki te dotyczą wszystkich użytkowników strony, w tym między innymi użytkowników przeglądarki, sprzedawcy, kupującego, handlowca i/lub dostawcy treści.

Przeczytaj uważnie te warunki przed dostępem lub skorzystaniem z naszej strony internetowej/aplikacji. Uzyskując dostęp do dowolnej części Witryny, zgadzasz się, że te GTC są wiążące. Jeśli nie zgadzasz się ze wszystkimi warunkami niniejszej Umowy, nie będziesz mógł uzyskać dostępu do strony internetowej/aplikacji ani korzystania z Usług. Jeżeli warunki te są uważane za przetarg, akceptacja jest szczególnie ograniczona do tych warunków.

Nowe funkcje lub narzędzia dodane do obecnego sklepu podlegają również warunkom. Możesz wyświetlić najnowszą wersję warunków w dowolnym momencie na tej stronie. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji, modyfikacji lub zastąpienia dowolnej części niniejszej GTC, publikując aktualizacje i/lub zmiany na naszej stronie internetowej/aplikacji. Twoim obowiązkiem jest regularne sprawdzanie tej strony z powodu zmian. Dalsze korzystanie z Witryny/Aplikacji lub dostęp do strony internetowej/aplikacji po opublikowaniu zmian zostanie uznane za akceptację zmian.

Etap 1 - Warunki sklepu internetowego

Akceptując te warunki, nie możesz używać naszych produktów do żadnych nielegalnych lub nieautoryzowanych celów i nie możesz naruszyć przepisów podlegających twojej jurysdykcji podczas korzystania z usługi (w tym, ale nie wyłącznie do przepisów dotyczących praw autorskich).
Nie możesz przekazać żadnego robaka, wirusa ani żadnego destrukcyjnego kodu.
Z naruszenia lub naruszenia któregokolwiek z warunków spowoduje natychmiastowe rozwiązanie usługi.

Sekcja 2 - Warunki ogólne

Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia usługi od kogokolwiek w dowolnym momencie, z dowolnego powodu.
Przyjmujesz do wiadomości, że Twoja treść (bez szczegółów karty kredytowej) może zostać przeniesiona niezweryfikowana i że (a) może być przesyłana przez różne sieci; oraz (b) mogą skutkować modyfikacjami w celu spełnienia i dostosowania się do wymagań technicznych łączenia sieci lub narzędzi. Informacje o karcie kredytowej są zawsze szyfrowane za pośrednictwem sieci za pośrednictwem sieci.
Zobowiązujesz się nie rozmnażać, kopiować, kopiować, sprzedawać, odsprzedawać lub wykorzystywać dowolną część usługi, korzystanie z Usługi, dostęp do Usługi lub na stronie internetowej/aplikacji, za pomocą której usługa jest świadczona Zezwolenie.
Nagłówki zastosowane w tej umowie są tylko dla łatwości i nie ograniczają ani nie wpływają na te warunki.

Sekcja 3 - dokładność, kompletność i terminowość informacji

Nie bierzemy odpowiedzialności za informacje udostępnione na tej stronie, nie są dokładne, niekompletne lub nie aktualne. Materiały na tej stronie są dostarczane wyłącznie do ogólnych informacji i nie powinny być polegane na podstawie wyłącznej lub wykorzystywane do podejmowania decyzji bez konsultacji podstawowych, dokładniejszych, bardziej kompletnych lub terminowych źródeł informacji. Wszelkie poleganie na materiałach na tej stronie są tworzone na własne ryzyko.
Ta strona może zawierać pewne informacje historyczne. Informacje historyczne koniecznie nie są aktualne i dają tylko możliwość odniesienia się do Ciebie. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany treści strony w dowolnym momencie, ale nie jesteśmy zobowiązani do aktualizacji informacji na naszej stronie. Zgadzasz się, że Twoim obowiązkiem jest monitorowanie zmian, które występują na naszej stronie.

Sekcja 4 - Zmodyfikuj usługę i ceny

Ceny naszych produktów mogą się zmieniać bez uprzedniego powiadomienia.
Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji lub zakończenia usługi (lub dowolnej części lub treści) w dowolnym momencie, w dowolnym momencie, bez uprzedniego powiadomienia.
Nie ponosimy odpowiedzialności za Ciebie ani stron trzecich za jakiekolwiek modyfikacje, zmianę cen, zawieszenie lub zniesienie usługi.

Sekcja - Motyw